Hakkımızda

TARİHÇE; -Dernek 17.12.1995 tarihinde M.Kemal Karakaş başkanlığında 8 üye ve bir onursal üye katılımıyla kuruldu. -Merkezi Söke’ de olup şubesi yoktur.

AMAÇ; -Anayasamız ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde Atatürk ilkeleri temelinde Söke ve çevresindeki genç işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bir araya gelinmelidir. -Mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmeli. -Üyelerin özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini sağlanma, geliştirme. -Söke’nin ekonomisini gelişmesi için her türlü öneri ve önlemleri alma, destekleme. -Söke’nin endüstriyel gelişimini teşvik ve desteklemek için çevresinde kurulacak sanayi kuruluşları ve özellikle O.S.B. kurulması. -Sökenin gelişmesi için öngörülen projeler ve yatırımlar gerçekleşmeli. -İlçenin sosyal ve kültürel alanda kalkınması gerekmektedir. -Doğa ve çevre bilinci geliştirilmeli ve doğaya sahip çıkılmalı,ormanlar, Menderes Nehri ve Bafa Gölü korunmalı.

FAALİYET; Yukarıdaki amaçların gerçekleşmesi için -Söke’nin kalkınması ve gelişmesi amacıyla yönetim kadrolarında ve sivil toplum örgütlerinde üyelerimizin görev almalarını sağlayarak etkinlik ve aktivite sağlamak. -İlgili Bakanlar, Milletvekilleri ve bürokratlar ile sıkı temas kurarak ilçemizin sorunlarına çözümler üretmek, sorunlarla ilgili raporlar hazırlamak. -Üyelerimizin ithalat, ihracat, yatırım, işletmecilik, krediler ve teşvikler gibi konularda bilinçlenmesini ve yeni gelişmeleri zamanında takip edebilmelerini ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek. -Ar-ge komisyonu kurarak bu hususlarda raporlar hazırlamak. -Teknik geziler düzenlemek. -Yurt içi ve dışında düzenlenen fuarları izlemek ve bu fuarlara geziler düzenlemek. -Periyodik bilgi alışverişini sağlamak -Lise, yüksekokul ve üniversitede okuyan başarılı ancak muhtaç öğrencilere burs sağlamak. -İlçemizde özellikle üniversiteye bağlı kampüsün yapılması, fakülte ve yüksekokulların açılması, öğrenci yurt binalarının yapılmasını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak. -Söke’de heryıl geleneksel olarak düzenlenen Söke Tarım ve Sanayi panayırının çalışma organizasyonunu hazırlamak. -Kültürel, sanatsal gelişimi teşvik amacıyla sinema günleri düzenlemek, tiyatro ve folklor gösterimleri düzenlemek. -Doğa ve çevre bilincini geliştirmek ve sahiplenmek, için geziler ve etkinlikler, sportif faaliyetler düzenlemek -Sanayi, endüstri ekonomisinin gelişmesi için O.S.B. kurulmasını sağlamak, SÖKTİM ve GÜÇBİRLİĞİ A.Ş. nin kurulmasını sağlamak